ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้าสำหรับผู้ประกอบการ

ร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เพื่อให้กิจการยั่งยืนและน่าเชื่อถือถื นั่นคือ “จดทะเบียนการค้า” ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การจดทะเบียนการค้า

หากผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง สามารถจดทะเบียนการค้าง่ายๆ ด้วยตนเอง เพียงเข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่ www.dbd.go.th ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

 • ลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้งาน
 • จองชื่อนิติบุคคล
 • ทำรายการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
 • ลงรายมือชื่อ
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และรอรับเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียนการค้า

 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง  (กรณีมอบอำนาจให้จดทะเบียน)
 • หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • กรณีผู้ประกอบการที่กำลังสนใจเปิดร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างเป็นเจ้าบ้าน ให้แสดงทะเบียนบ้านต่อนายทะเบียน เว้นแต่มิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
 • หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 • สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
 • แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชย์และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ผู้ที่มีหน้าที่ในการจดทะเบียนการค้า

 • บุคคลธรรมดา (ผู้ประกอบการคนเดียว)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ (มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา)
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ต่างกันที่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของหนี้สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมีบุคคลที่จำกัดความรับผิด และมีบุคคลที่ไม่จำกัดความรับผิดในหนี้สินทั้งหมด)
 • บริษัทจำกัด และบริษัทที่เป็นมหาชนจำกัด
 • บริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิด หรือขยายสาขาในประเทศไทย

สถานที่ในการจกทะเบียนการค้า

สถานที่ในการยื่นขอจดทะเบียนการค้าจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • กรุงเทพฯ 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุกเขต ที่มีสำนักงานใหญ่รับจดทะเบียนการค้า

 • ต่างจังหวัด

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีสำนักงานใหญ่รับจดทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการค้า

การขอดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • จดทะเบียนการค้าตั้งใหม่ 50 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
 • จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
 • ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 • ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
 • ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 30 บาท (หนึ่งคำขอ คิดเป็น หนึ่งฉบับ)

นอกจากนี้ การจดทะเบียนการค้า ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้ซื้อรถ ซื้อบ้าน และหาเงินลงทุน ในร้านค้าของตนเองได้อีกด้วย

หมอนโรงแรม

3 เรื่องของภายในโรงแรม ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้3 เรื่องของภายในโรงแรม ที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้

หลายคนนั้นอาจจะเข้าเคยพักในโรงแรมกันมาแล้ว และ อาจจะรู้กันอยู่ว่าในโรงแรมนั้นจะมีการพักที่หลากหลายระดับในการเข้าพัก และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ในเรื่องของโรงแรมนะครับ  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ภายในโรงแรมที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้กันนะครับว่าในโรงแรมนั้นมีเรื่องที่เรานั้นอาจจะยังไม่รู้อีกมาก มาลองดูกันดีกว่านะครับ ว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้าง   ไม่ใช่ว่าทุกโรงแรมจะสะอาด   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “โรงแรม” นั้นหลายคนนั้นอาจจะคิดว่ามีการทำความสะอาดตลอด แต่ว่าในความจริงแล้วบางอย่างในโรงแรมนั้นไม่ใช่ว่าจะมีการทำความสะอาดนะครับ ยกตัวอย่างเช่นแก้วภายในห้อง หรือบางโรงแรมนั้นอาจจะมีการทำความสะอาดหมอนโรงแรม หรือ ผ้าปูที่นอนที่อาจจะ 2-3 วัน ทำความสะอาด 1 ที ก็มีนะครับ ดังนั้นในเรื่องของความสะอาดนั้นให้เรานั้นลองมองให้ดี ๆ ก่อนนะครับ   การที่เรานอนหลับสบายกว่าที่บ้าน นั้นเราคิดถูก   หลายคนนั้นอาจจะคิดว่าในการที่เราเข้าพักในโรงแรมนั้นเรานอนหลับสบายกว่าที่บ้านหลายคนนั้นคิดว่าคิดผิดนะครับ แต่ว่าในความจริงแล้ว

ประกัน bigbike

ความคุ้มครองจาก ประกัน bigbikeความคุ้มครองจาก ประกัน bigbike

ปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงอันตรายบนท้องถนนถือว่าเป็นอันตรายลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่อย่างบิ๊กไบค์ก็ถือว่ามีข่าวเสียชีวิตหรือได้รับอุบัติเหตุจากการขับขี่อยู่บ่อยครั้งดังนั้นวันนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวผู้ขับขี่สามารถเลือกซื้อประกันให้กับตัวคุณเองได้โดยเฉพาะใครที่ขับขี่บิ๊กไบค์เรามีรูปแบบประกัน bigbike ที่น่าสนใจที่จะช่วยให้คุณขับขี่บนท้องถนนอย่างไม่ต้องเป็นกังวลที่สำคัญราคาของประกัน bigbike ก็ไม่ได้ราคาแพงมากนักหากคุณสนใจสามารถเข้ามาทำความรู้จักและเลือกซื้อประกัน bigbike ที่เว็บรู้ใจของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซื้อประกัน bigbike จากเว็บรู้ใจ เมื่อคุณสนใจที่จะเลือกซื้อประกัน bigbike แน่นอนว่ามีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกซื้อตามความต้องการตามความสนใจและในกรณีที่คุณ ซื้อรถบิ๊กไบค์มาใหม่การเลือกซื้อประกันชั้น 1  ถือว่าเป็นรูปแบบประกัน bigbike ที่ตอบโจทย์ความต้องการและตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดเพราะว่าประกันชั้น 1 ของประกัน bigbike นี้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นรถเสียรถหายรถไฟไหม้ตลอดจนให้ความคุ้มครองในทางผู้เอาประกันและคู่กรณีในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะบริษัทประกัน bigbike จะให้ความคุ้มครองแบบครบทุกเรื่องที่คุณกังวล นอกประกันชั้น 1 แล้วเตียงมีรูปแบบประกัน bigbike

รับสร้างบ้านตามแบบ

วิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้านตามแบบวิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้านตามแบบ

ต้องบอกเลยว่าการสร้างบ้านเป็นอีกหนึ่งความฝันสำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตนเอง ส่วนหนึ่งก็เพราะว่า การจะไปซื้อบ้านจัดสรร อาจจะไม่ทำให้ตอบโจทย์ต่อผู้อยู่อาศัยสักเท่าใดนัก นอกจากนี้เวลาที่มีสมาชิกหลากหลายช่วงวัยในครอบครัว บ้านสำเร็จก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่นบางครอบครัวมีคนสูงวัยเดินลำบาก ก็อาจจะต้องเลือกเป็นการมองหาวิธีการสร้างบ้านตามแบบที่เราต้องการ โดยวิธีเลือกบริษัทรับสร้างบ้านตามแบบมีดังต่อไปนี้  1.เลือกบริษัทรับเหมาที่ราคาเหมาะสม  สำหรับการพิจารณาอย่างแรกที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือ การเลือกบริษัทรับเหมาที่ราคาเหมาะสม อย่างไรก็ดี บางคนอาจจะไม่รู้ว่าการเลือกบริษัทรับเหมาที่ราคาเหมาะสมนั้นจะต้องทำอย่างไรกันแน่ บางคนคิดว่าแค่ราคาไม่แพงเกินไปก็เพียงพอแล้ว ในขณะที่บางคนคิดว่าการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านตามแบบขอแค่เพียงเลือกที่ราคาย่อมเยา วัสดุจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ซึ่งชุดความคิดนี้เป็นชุดความคิดที่ผิดอย่างมาก เพราะถ้าเราไม่ใส่ใจในการเลือกบริษัทรับเหมาที่เหมาะสม ก็รับประกันได้เลยว่า เราอาจจะไม่ได้บ้านแบบที่เรานั้นต้องการ  2.นำแบบบ้านไปให้ดู  หากว่าเรานั้นเลือกบริษัทที่อยู่ในใจ หรือมีคนแนะนำมาให้ก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจว่าจ้างในทันที แต่เราควรเลือกเอาแบบบ้านไปให้ดูเสียก่อน หรือจะเข้าไปคุยที่บริษัทก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเลือกนำแบบบ้านไปให้ดู หรือจะอธิบายปากเปล่าก็ได้เหมือนกัน เพราะปกติแล้วตามบริษัทต่างๆ ก็จะมีแบบบ้านสำรองเตรียมเอาไว้